bhp warszawa

Szkolenia BHP na uczelniach

bhp warszawa Ten, kto kiedykolwiek studiował na jakieś uczelni wyższej z pewnością wie, że jednym z warunków zaliczenia pierwszego semestru jest ukończenie obowiązkowego szkolenia BHP.
Wzięcie udziału w takim szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obecnie najczęściej odbywa się za pomocą specjalnych platform internetowych.
Ukończenie takiego.

Widok do druku:

bhp warszawa