Czym jest Kodeks karny

kancelaria prawna w katowicachKodeks karny, który w języku prawniczym jest znany pod skrótem k.k., jest aktem normatywnym stanowiącym zbiór przepisów prawnych regulujących odpowiedzialność karną.

Podstawą prawa karnego jest Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego.

Kodeks karny określa definicję przestępstwa, a także zasady odpowiedzialności za popełnione przekancelaria prawna w katowicach .