Czym jest CSS?

strony internetowe rybnik
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używaniastrony internetowe rybnik .

Widok do druku:

strony internetowe rybnik