Cytat z Wikipedii o e-handlu

projektowanie stron internetowych rybnik
Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel1 (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP.
Towary i usługi zamawiane są w trybie bezprojektowanie stron internetowych rybnik .